Newtec 300SC

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký:
151/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
250ml
Thành phần:
50g/L
Hexaconazole
250g/l
Tricyclazole
Dạng thuốc:
SC (Huyền Phù Đậm Đặc)
Cơ chế tác động:
Ngăn cản hình thành đĩa áp, nấm bệnh không thể xâm nhiễm vào cây. Ức chế phát triển tế bào nấm bệnh, sợi nấm không phát triển và sinh ra bào tử mới.
Where to buy