Ortiva 600SC

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Qui cách đóng gói:
100ml
Thành phần:
100g/L
Azoxystrobin
500g/L
Chlorothalonil
650g/L
Phụ gia & Dung Môi
Dạng thuốc:
SC (Huyền Phù Đậm Đặc)
Where to buy