Sản phẩm chăm sóc hạt giống Cruiser 350FS

Cập nhật:

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Số đăng ký:
2375/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
8ml
5 lít
Thành phần:
300g/L
Thiamethoxam
825g/L
Phụ gia & Dung Môi
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
Thiamethoxam làm cắt đứt dẫn truyền xung động thần kinh của côn trùng về trung khu thần kinh trung ương bằng cách tác động vào cơ quan thụ cảm Nicotinic acetyl-choline khiến côn trùng mất cảm giác đói nên ngừng hút chích mà chết.
Where to buy