Amistar 250SC

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký:
140/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
20ml
100ml
Thành phần:
250g/L
Azoxystrobin
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Chi tiết:
Amistar là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, tác động tiêu diệt nấm bệnh bằng cách gây ức chế quá trình sản sinh năng lượng ATP ở ty thể, nầm bệnh sẽ mất khả năng gây hại cây trồng do không có nguồn năng lượng để sinh trưởng và phát triển.