You are here

Nevo 330EC

Cập nhật
18.06.2019

Thuốc trừ bệnh

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
150/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
250ml
10ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Thuốc trừ bệnh lưu dẫn và nội hấp, tác động tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh).

Thuốc trừ bệnh phổ rộng, có công dụng trên nhiều loại nấm bệnh như Rhizoxtonia solani; Alternaria padwickii; Gibberella fujikuroi; Curvularia lunata; Fusarium noniliforme; Sclerotium oryzae; Helminthosporium sp.... Đặc biệt là kiểm soát hữu hiệu nhiều loại bệnh hại trên cây lúa như đốm vằn, vàng lá, lem lép hạt, thối thân, thối bẹ.

Công nghệ Syngenta với hoạt chất tiên tiến, tinh khiết và phụ gia đặc hiệu: Nevo 330EC phòng trị hiệu quả bệnh lem lép hạt, vàng lá, khô vằn và thối thân do nấm. Mang đến lợi ích vượt trội: tối ưu năng suất và chất lượng hạt lúa.

Lúa

Quy trình xử lý

Khi cần thiết nên kết hợp với Filia 525SE để mở rộng phổ phòng trị đạo ôn lá, nhánh gié và cổ bông.

Lượng nước phun

400 - 500 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Nhóm độc III - An toàn cho người phun thuốc và môi trường - Không thấm lan, lưu tồn trong đất. - Phù hợp với chương trình IPM: an toàn cho thiên địch. - Độc vừa đối với cá. - Không độc đối với ong và giun đất. - LD 50 qua miệng & da > 2.000 mg/ kg Với cây trồng: - Hoàn toàn an toàn cho cây lúa khi sử dụng theo liều khuyến cáo. - Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và nhà sản xuất.