Nevo 330EC

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký:
150/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
250ml
10ml
Thành phần:
80g/L
Cyproconazole
250g/L
Propiconazole
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
Thuốc trừ bệnh lưu dẫn và nội hấp, tác động tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh).
Chi tiết:
Thuốc trừ bệnh phổ rộng, có công dụng trên nhiều loại nấm bệnh như Rhizoxtonia solani; Alternaria padwickii; Gibberella fujikuroi; Curvularia lunata; Fusarium noniliforme; Sclerotium oryzae; Helminthosporium sp.... Đặc biệt là kiểm soát hữu hiệu nhiều loại bệnh hại trên cây lúa như đốm vằn, vàng lá, lem lép hạt, thối thân, thối bẹ.
Where to buy