Revus Opti 440SC

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký:
153/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
100ml
500ml
Thành phần:
40g/L
Mandipropamid
400g/L
Chlorothalonil
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
Revus Opti là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tác động trừ nấm bệnh thông qua 2 cơ chế độc đáo:
1. Cách tác động trên bào tử nấm: Ngăn cản quá trình sinh tổng hợp PHOSPHOLIPID (chất béo có chứa phospho) là chất cần thiết cho quá trình hình thành ống mầm, và phát triển hệ sợi nấm.
2. Tác động đa điểm, tạo ảnh hưởng lên hệ men tham gia tiến trình trao đổi chất ở nấm. Ngăn cản sự nảy mầm của bào tử, gây hại cho màng tế bào nấm bệnh. Bào tử nhiễm thuốc không nảy mầm, mọc khuẩn ty và bị khô chết trên bề mặt lá.
Where to buy