Ridomil Gold 68WG

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký:
154/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
1kg
100g
Thành phần:
40g/L
Metalaxyl M
640g/L
Mancozeb
Dạng thuốc:
Dạng cốm (WG)
Cơ chế tác động:
Cơ chế tác động
Chi tiết:
Ridomil Gold 68WG tác động tiêu diệt tế bào nấm bệnh bằng 2 cơ chế độc đáo:
- Ức chế hoạt động của Enzyme xúc tác tạo ra năng lượng ATP.
- Ngăn cản sự tổng hợp RNA trong tế bào nấm bệnh.
Where to buy