You are here

Ridomil Gold 68WG

Cập nhật
21.03.2016

Thuốc trừ bệnh

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
154/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
1kg
100g
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng cốm (WG)
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Ridomil Gold 68WG tác động tiêu diệt tế bào nấm bệnh bằng 2 cơ chế độc đáo: - Ức chế hoạt động của Enzyme xúc tác tạo ra năng lượng ATP. - Ngăn cản sự tổng hợp RNA trong tế bào nấm bệnh.

Với đặc tính thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, Ridomil Gold 68WG có hiệu quả trừ bệnh cao, bảo vệ toàn diện cây trồng, ngay cả những phần non mới mọc sau khi phun.\ Cách sử dụng linh hoạt như phun lên lá, quét lên vết bệnh... Tiện lợi, tiết kiệm công lao động."

Ca cao

Cao su

Hồ tiêu

Lạc (đậu phộng)

Ngô (bắp)

Thuốc lá

Điều

Lượng nước phun

400 - 500 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Nhóm độc III - Độc đối với cá. - LD 50 (qua miệng chuột): > 2.000 mg/kg - LD 50 (qua da chuột) : > 4.000 mg/kg - Không gây dị ứng da. Riêng hoạt chất Metalaxyl-M có khả năng tích lũy sinh học thấp, dễ bị phân hủy trong môi trường tự nhiên do các tác nhân sinh học, các tác động khác với sinh vật thủy sinh: - Tảo xanh: EC50 = 140 mg/L, 5 ngày. - Ong: LC50/EC50 (tiếp xúc) >100 μg/ong. - Phiêu sinh vật: LC50/EC50 = 28 mg/lít. - Cá hồi: LC50/EC50 = 130 mg/L, 96 giờ. - Chim cút: LC50/EC50 >5,000 mg/kg, 5 ngày. - Vịt: LC50/EC50 >10,000 mg/kg, 5 ngày. Với cây trồng: - Hoàn toàn an toàn cho cây trồng. - Ít nhạy cảm ở giai đoạn cây ra hoa.