You are here

Dual Gold 96EC

Cập nhật
17.06.2019

Thuốc trừ cỏ

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
144/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
250ml
50ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Dual Gold 960EC chủ yếu được hấp thụ qua mạch dẫn đi lên trên, ức chế sự tăng trưởng của chồi và rễ. Cơ chế chính là ức chế tổng hợp protein trong hạt nảy mầm, sau đó ức chế choline vào phospholipid. Do nhóm cỏ lá hẹp và chác lác có khả năng hấp thụ Clo mạnh hơn cỏ lá rộng nên hiệu quả của thuốc trong kiểm soát các nhóm cỏ này có phần vượt trội hơn so với cỏ lá rộng.

Hiệu quả cao trong trừ cỏ trên cây trồng cạn: cỏ lá hẹp ( cỏ gạo, mần trầu, cỏ túc, cỏ đuôi chồn...); chác lác ( cỏ cháo, cỏ chác, cỏ lác, cỏ cú...); cỏ lá rộng ( đồng tiền, dền gai, nghễ, vi cúc, rau sam, cỏ mực, chân vịt...)

Dual Gold với hoạt chất tiên tiến là phát minh mới sau Dual, mạnh hơn gấp đôi, an toàn hơn cho môi trường và người sử dụng, sạch cỏ hơn.

Dual Gold là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, chỉ cần phun 1 lần cho cả vụ, trừ các loại cỏ gây hại quan trọng ngay từ đầu vụ tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập."

Bông vải, Ngô (bắp), Đậu tương (đậu nành)

Lạc (đậu phộng)

Mía

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ THỜI ĐIỂM XỬ LÝ

Lượng nước phun

320 - 400 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: Độ độc: nhóm III Không độc đối với chim. Độc nhẹ đến trung bình đối với cá. LD 50 (qua miệng chuột) : 2.672 mg ai./kg LD 50 (qua da chuột) >4.000mg ai./kg Với cây trồng: Hoàn toàn an toàn cho cây trồng khi sử dụng theo khuyến cáo. Trên các cây trồng khác, cần có sự tư vấn của nhà sản xuất và cán bộ kỹ thuật địa phương.