You are here

Actara 25WG

Cập nhật
24.03.2014

Thuốc trừ sâu

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
202/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
2g
1g
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng hạt
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Thuốc có khả năng diệt côn trùng bằng con đường tiếp xúc, vị độc… tác động đến hệ thần kinh thông qua việc cắt đứt dẫn truyền xung động thần kinh từ các cơ quan về trung tâm điều khiển khiến cho côn trùng mất khả năng kiểm soát sau đó chết do đói.

Actara 25WG lưu dẫn (nội hấp) mạnh mẽ, bảo vệ phần non mới mọc, không sợ nước tưới hay mưa rửa trôi.\ Thuốc thế hệ mới, có tính chọn lọc cao. Ít ảnh hưởng đến thiên địch và môi trường"

Cà phê

Lúa

Mía

Thuốc lá

Điều

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Độ độc: nhóm III - Không mùi - Rất ít độc hoặc không độc với chim, cá, giun, vi sinh vật đất, động vật có vú. - Độc với ong mật. - Không kích thích qua da và mắt thỏ. - LD 50 (qua miệng chuột): 1.563 mg ai./kg - LD 50 (qua da chuột) >2.000mg ai./kg. - Ít ảnh hưởng đến quần thể thiên địch. Với sức khỏe con người và cây trồng: An toàn cho cây trồng, người phun thuốc và người tiêu thụ nông sản.