Việt Nam

You are here

Tervigo 020SC

Cập nhật
29.04.2022

Thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu

Số đăng ký: 
156/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
100ml
500ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

So sánh về cách tác động của Tervigo 020SC và các loại thuốc trùng tuyến trùng khác\ Đặc trị tuyến trùng, ngăn ngừa thối, sưng rễ và vàng lá. Công nghệ dạng dung dịch với phụ gia chuyên biệt giúp thuốc duy trì quanh vùng rễ, thúc đẩy lực hấp thu vào mô rễ kéo dài hiệu lực diệt tuyến trùng. Giúp thuốc không bị thất thoát do hiện tượng trực di, duy trì quanh vùng rễ, kéo dài hiệu lực diệt tuyến trùng.\ Đặc trị tuyến trùng, ngăn ngừa thối, sưng rễ và vàng lá.

Tervigo 020SC đặc trị tuyến trùng, ngăn ngừa thối, sưng rễ và vàng lá.\ Hiệu lực trừ tuyến trùng kéo dài, giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.\ "Giúp cho bộ rễ khỏe, cây trồng xanh mướt. Quang hợp tốt, tối ưu hiệu quả đầu tư."

Cà phê

Khoai tây

Sầu riêng

Thanh Long

Tiêu

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ QUY TRÌNH XỬ LÝ PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG HẠI TIÊU (*)\ (*) 1 trong những tác nhân gây bệnh chết nhanh & chết chậm hại tiêu)\ Lưu ý: Nên tưới thuốc vào đầu mùa mưa, khi mặt đất đủ ẩm để nước thuốc phân bố đề quanh vùng rễ. Để đạt hiệu quả cao với tuyến trùng, cần tưới thuốc trước khi tuyến trùng xâm nhập vào rễ. Nên kết hợp với xử lý bằng Ridomil Gold 68WG để quản lý nấm bệnh xâm nhiễm theo vết chích do tuyến trùng gây hại trước đó.

Lượng nước phun

Khoai tây: 400 - 800 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: Độ độc: nhóm II Tương đối độc đối với thủy sinh: - Cá hồi: LC50 = 0.2 mg/l , 96 giờ - Phiêu sinh vật: EC50 = 0.01 mg/l, 48 giờ LD 50 (qua miệng chuột): 1.086 mg/kg LD 50 (qua da chuột) >2.000 mg/kg LC 50 (qua hô hấp ở chuột) > 1.02 mg/l, 4 giờ. Không gây dị ứng qua da. Với cây trồng: Hoàn toàn an toàn cho cây trồng khi sử dụng theo khuyến cáo. Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cán bộ kỹ thuật tại địa phương.