Cruiser Plus 312.5FS

Cập nhật:

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Số đăng ký:
143/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
50ml
10ml
Thành phần:
262,5g/L
Thiamethoxam
25g/L
Difenoconazole
25g/L
Fludioxonil
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
(1) Thiamethoxam làm cắt đứt dẫn truyền xung động thần kinh của côn trùng về trung khu thần kinh trung ương bằng cách tác động vào cơ quan thụ cảm Nicotinic acetyl-choline khiến côn trùng mất cảm giác đói nên ngừng hút chích mà chết.
(2) Difenconazole có tác động ngăn cản quá trình tổng hợp Ergosterol, thành phần tham gia cấu trúc màng tế bào nấm bệnh.
(3) Fludioxonil có tính tiếp xúc và hoạt tính kéo dài, tham gia ức chế quá trình Phosphoryl hóa Glucose. Từ đó ngăn cản sự phát triển của sợi nấm.
Where to buy