You are here

Solito 320EC

Cập nhật
28.06.2016

Thuốc trừ cỏ

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
3469/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
500ml
250 ml
100ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Solito 320EC là thuốc diệt cỏ phổ rộng (diệt các loại cỏ lá hẹp, lá rộng và chác lác nhất là các loại cỏ khó trị như đuôi phụng, cỏ chác…). Giúp ruộng sạch cỏ ngay từ đầu, lúa hấp thu phân bón, nước hiệu quả.

Lúa sạ

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ QUY TRÌNH XỬ LÝ\ Lưu ý: Phun khi cây lúa đủ 2,5 lá thật (khoảng 7-10 ngày sau khi gieo sạ). Ruộng cần đủ ẩm hay xâm xấp nước trước khi phun thuốc. Cho nước vào ruộng sau khi phun 1-2 ngày. Chỉ cần phun đều, tránh phun đi phun lại nhiều lần.

Lượng nước phun

300 - 400 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Độ độc: nhóm III - Không độc đối với chim. - Không gây hại cho sinh vật đất. - LD 50 (qua miệng: >3.000 mg ai./kg - LD 50 (qua da): >4.000 mg ai./kg Với cây trồng: - Để an toàn cho cây mạ: - Phun khi cây mạ >2,5 lá. - Không phun đi phun lại nhiều lần tại 1 điểm.