Sofit 300EC

Cập nhật:

Thuốc trừ cỏ

Thuốc trừ cỏ

Số đăng ký:
1811/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
1 lít
500ml
100ml
Thành phần:
300g/L
Pretilachlor
100g/L
Fenclorim
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
Cơ chế tác động
Chi tiết:
Sofit diệt cỏ bằng cơ chế kìm hãm sinh tổng hợp protein và tác động đa điểm lên chuỗi rất dài acid béo ở tế bào thực vật. Từ đó, sẽ kìm hãm sự phân chia tế bào cũng như sự kéo dài của rễ làm cho hạt cỏ bị chết.
Sofit được hấp thu qua bao lá mầm dưới và trên, rễ và rễ thứ cấp của mầm.
Cơ chế an toàn cho hạt giống.
Where to buy