You are here

Sofit 300EC

Cập nhật
20.09.2016

Thuốc trừ cỏ

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
1811/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
500ml
250ml
100ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Sofit diệt cỏ bằng cơ chế kìm hãm sinh tổng hợp protein và tác động đa điểm lên chuỗi rất dài acid béo ở tế bào thực vật. Từ đó, sẽ kìm hãm sự phân chia tế bào cũng như sự kéo dài của rễ làm cho hạt cỏ bị chết.\ Sofit được hấp thu qua bao lá mầm dưới và trên, rễ và rễ thứ cấp của mầm.\ Cơ chế an toàn cho hạt giống

Nhờ hiệu quả cao, bền bỉ trong kiểm soát cỏ và lúa cỏ, Sofit 300EC giúp ruộng lúa sạch cỏ dại, lúa cơi, lúa 2 từng" (lúa bị lọt sọt, không bằng ngọn), nâng cao giá trị và chất lượng lúa.\ "An toàn tuyệt đối cho lúa sạ mộng. Phun càng sớm, hiệu quả diệt cỏ và lúa cỏ càng cao. Tạo điều kiện cho cây mạ phát triển tốt ngay từ đầu"

Lúa cấy, lúa gieo thẳng

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ QUY TRÌNH XỬ LÝ SOFIT TRỪ LÚA CỎ (*) \ ĐỀ NGHỊ QUY TRÌNH XỬ LÝ SOFIT TRỪ CỎ VÀ LÚA CỎ (*) \

Lượng nước phun

300 - 400 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Độ độc: nhóm III - Không độc đối với chim. - Độc nhẹ đối với ong, cá. - LD 50 (qua miệng: 6.000 mg/kg - LD 50 (qua da): >3.100 mg/kg - Chu kỳ bán phân hủy: 20-50 ngày. Với cây trồng: - Có thành phần chất an toàn Fenclorim. - Rất an toàn cho hạt giống nếu được ngâm ủ kỹ, có mầm và rễ đầy đủ.