You are here

Pegasus 500SC

Cập nhật
18.06.2019

Thuốc trừ sâu

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
2092/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
10ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng

Đặc trị sấu nhện, kể cả loại đề kháng thuốc như: sâu tơ, sâu xanh, sâu ăn lá trên bắp cải, súp lơ. Sâu xanh, sâu ăn lá trên cà chua,dưa chuột. Nhện lông nhung trên vải thiều,nhãn.

Pegasus 500SC: Hiệu quả cao, kéo dài, diệt trừ sâu hại đã kháng thuốc. Phân hủy thành urea cung cấp chất dinh dưõng cho cây.

 Một lần phun diệt nhiều loại sâu hại và nhiều tuổi sâu khác nhau.

Bông vải

Cây cảnh

Nhãn

Rau các loại

Vải thiều

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ THỜI ĐIỂM XỬ LÝ \ Ghi chú: Phun ở giai đoạn con trưởng thành và sâu non Phun ướt đều tán cây Phun khi bắt đầu thấy sâu hại Nên phun khi sâu còn nhỏ Lắc kỹ chai trước khi sử dụng

Lượng nước phun

400 - 800 lít/ha tùy vào loại cây trồng và giai đoạn sinh trưởng của cây.

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: Độ độc: nhóm III Không độc đối với chim và trùn đất. Thuốc độc với ong mật, cá, các loài giáp xác (tôm, cua). Độc cao với động vật thủy sinh (cá, loài giáp xác…). LD 50 (qua miệng chuột): 1.950 mg/kg LD 50 (qua da chuột) > 4.000 mg/kg Không gây ngứa cho mắt và da. Với cây trồng: Cây trồng tương đối mẫn cảm với hoạt chất Diafenthiuron, cần sử dụng theo liều khuyến cáo cũng như hướng dẫn của nhà sản xuất. Thời gian cách ly trước thu hoạch: 3 ngày.