You are here

Chess 50WG

Cập nhật
12.06.2019

Thuốc trừ sâu

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
2299/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
20g
15g
7.5g
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng hạt
Cơ chế tác động: 
Ches 50WG tác động làm ngăn cản sự di chuyển và chích hút ở côn trùng thông qua quá trình can thiệp vào sự tương tác giữa các dây thần kinh điều khiển cơ,dẫn đến rối loạn và mất khả năng di chuyển đặc biệt là ở chân sau. Đồng thời, ngăn cản việc đưa vòi chích hút vaofmoo thực vật, gây hiện tượng ngán ăn, cuối cùng côn trùng bị chết vì đói.

Với cơ chế tác động 3 khóa độc đáo: khóa miệng, khóa chân, khóa sinh sản, Chess 50WG làm rầy ngừng chích hút và mất khả năng sinh sản sau 1 giờ nhiễm thuốc.

Lúa

Xoài

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ QUY TRÌNH XỬ LÝ (*)\ (*) Phun Chess cắt ngay lứa rầy đầu tiên để tránh bộc phát về sau. Phun khi mật số đến ngưỡng gây hại. \ Lưu ý: Thời điểm phun tốt nhất với rầy nâu, rầy lưng trắng là khi rầy cám xuất hiện (mới nở) còn trắng trong. Cần phun sớm để cắt ngay từ lứa rầy đầu tiên, tránh bộc phát về sau.

Lượng nước phun

400 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: Nhóm độc III Không độc đối với chim, trùn đất. Không độc cho cá và phiêu sinh vật: - Cá hồi: LC50 > 100 mg/l , 96 giờ - Cá chép: LC50 > 100 mg/l, 96 giờ - Phiêu sinh vật: EC50 > 100 mg/l, 48 giờ LD 50 (qua miệng chuột) > 5.000 mg/kg LD 50 (qua da chuột) > 5.000 mg/kg LC 50 (qua hô hấp ở chuột) > 3.09 mg/L, 4 giờ Độc cho ong. Gây dị ứng nhẹ qua da, mắt thỏ. Không mẫn cảm với da người. Ít di động và kém bền trong đất và nước, tích lũy sinh học thấp. Với cây trồng: - Hoàn toàn an toàn cho cây lúa khi sử dụng. - Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các bộ kỹ thuật địa phương.