Chess 50WG

Cập nhật:

Thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu

Số đăng ký:
2299/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
15g
25g
Thành phần:
500g/kg
Pymetrozine
Dạng thuốc:
Dạng hạt
Cơ chế tác động:
Ches 50WG tác động làm ngăn cản sự di chuyển và chích hút ở côn trùng thông qua quá trình can thiệp vào sự tương tác giữa các dây thần kinh điều khiển cơ,dẫn đến rối loạn và mất khả năng di chuyển đặc biệt là ở chân sau. Đồng thời, ngăn cản việc đưa vòi chích hút vaofmoo thực vật, gây hiện tượng ngán ăn, cuối cùng côn trùng bị chết vì đói.