Minecto Star 60WG

Cập nhật:

Thuốc trừ sâu

Số đăng ký:
149/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
25g
Thành phần:
100 g/kg
Cyantraniliprole
500 g/kg
Pymetrozine
Dạng thuốc:
Dạng cốm (WG)
Cơ chế tác động:
Minecto Star với cơ chế tác động bại liệt chân, quờ quạng mất định hướng và làm mất khả năng chích hút sẽ giúp tiêu diệt bọ trĩ và mang lại mùa màng bội thu.