You are here

Match 050EC

Cập nhật
17.06.2019

Thuốc trừ sâu

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
148/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
100ml
50ml
10ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Match 050EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, tác động diệt sâu bằng cách ngăn chặn quá trình tổng hợp chất Chitin (lớp da của sâu non) làm sâu không lột xác được rồi chết.

Với cơ chế tác động độc đáo (ức chế lột xác), Match 050EC diệt được cả trứng ở một số loài sâu hại, diệt các loài sâu đã kháng các gốc thuốc khác.

 Hiệu lực thuốc kéo dài 2-4 tuần. Ngăn ngừa dịch hại bộc phát. Ít lần phun hơn, tiết kiệm hơn."

Cà chua

Lúa

Rau các loại

Thuốc lá

Đậu xanh

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ THỜI ĐIỂM XỬ LÝ (*)\ (*) Chú ý: Phun ướt đều tán cây. Nên phun thuốc sớm khi sâu hại còn tuổi nhỏ. Nếu áp lực sâu cao cần phun lặp lại nhưng không quá 4 lần phun/vụ. Khoảng cách giữa các lần phun tùy theo tốc độ phát triển của cây trồng và mật số sâu hại.

Lượng nước phun

400 - 800 lít/ha. Thuốc lá: 400 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Độ độc: nhóm III - Không độc đối với chim, cá, trùn đất. - Độc nhẹ đối với ong mật. - Thuốc độc với các loài giáp xác (tôm, cua). - LD 50 (qua miệng chuột) > 3.000 mg/kg - LD 50 (qua da chuột) > 4.000 mg/kg - Da, mắt có thể bị ngứa khi tiếp xúc với thuốc. Với cây trồng: - Rất an toàn cho cây lúa khi sử dụng theo liều khuyến cáo. - Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cán bộ kỹ thuật tại địa phương.