Syngenta Việt Nam và Sở NN-PTNT Bình Thuận phát động chiến dịch: 'Môi trường sạch – Cuộc sống xanh' 2019

Trách nhiệm cộng đồng

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và Sở NN-PTNT Bình Thuận phát động chiến dịch: 'Môi trường sạch – Cuộc sống xanh'  năm 2019. Chương trình diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10/2019 tại 5 xã Hàm Chính, Hàm Phú, Hàm Liêm, Mương Mán, Hàm Thạnh, tỉnh Bình Thuận.

Chương trình nhằm dọn dẹp đồng ruộng, thu gom và xử lý vỏ chai, bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng; tập huấn nâng cao ý thức sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả cho bà con nông dân.

Gần 1.000 lượt nông dân tham dự chương trình với tổng số lượng vỏ bao bì thuốc BVTV thu gom đạt gần 2 tấn; thu thập được 500 chữ ký của nông dân trong cam kết chung bảo vệ môi trường.

Hơn 100 nhân viên Công ty Syngenta khu vực phía Nam và hơn 50 cán bộ Sở NN-PTNT Bình Thuận, Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Thuận, 100 sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, cùng cán bộ ban ngành, đoàn thể ở huyện, xã cùng đồng hành với bà con nông dân ra đồng thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV.

Tổng kết sau 5 năm tổ chức chương trình tại 6 tỉnh thành phố trên cả nước, đã có hơn 6.000 nông dân tham gia chương trình và gần 32 tấn bao bì, vỏ chai thuốc BVTV được thu gom và tiêu hủy theo đúng tiêu chuẩn của Tập đoàn Syngenta toàn cầu.

Chương trình “Môi trường sạch, cuộc sống xanh” được Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phát động từ năm 2015 nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của bà con nông dân, bắt đầu từ việc không vứt bừa bãi bao bì, chai lọ thuốc BVTV ra môi trường trong quá trình canh tác; đồng thời, giúp bà con nông dân thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng và đem đến lò tiêu hủy an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe của chính bà con nông dân và xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Đây cũng là một phần đóng góp của công ty Syngenta Việt Nam trong chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” được Cục Bảo vệ Thực vật phát động.

Hoạt động này là một phần cam kết “Bảo vệ an toàn cho con người” thuộc Chương trình Phát triển Bền vững của Syngenta toàn cầu, trong đó cam kết huấn luyện an toàn lao động cho 20 triệu nông dân từ nay đến năm 2020, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Ông Berry Tarun, Tổng Giám đốc công ty TNHH Syngenta Việt Nam phát biểu “Syngenta mong muốn tạo lập ý thức bảo vệ môi trường của nông dân thông qua những việc làm nhỏ nhưng hết sức thiết thực, từ đó lan tỏa, nâng cao kiến thức sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm của cả cộng đồng.Khát vọng của chúng tôi là đồng hành cùng nhà nông Việt xây dựng một cộng đồng nông thôn phồn thịnh, phát triển theo hướng bền vững.Việc giúp bà con nông dân nâng cao ý thức sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe và môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu giúp hiện thực hóa khát vọng đó”