Việt Nam

You are here

Amistar Top 325SC

Cập nhật
29.04.2022

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký: 
205/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
250ml
100ml
10ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
SC (Huyền Phù Đậm Đặc)
Cơ chế tác động: 
Amistar Top 325SC diệt tế bào nấm bệnh bằng hai cách: (1) Ngăn cản sự hình thành (ATP) ở ty thể ( năng lượng được cung cấp cho hoạt động sống của tế bào nấm bệnh) (2) Ức chế tổng hợp Ergosterol ( thành phần cấu trúc nên màng tế bào nấm bệnh)

Amistar Top 325SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh rất phù hợp để kiểm soát bệnh hại trên ruộng lúa, ngô và một số cây trồng đặc thù khác.

Cà phê

Cao su

Hoa hồng

Lạc (đậu phộng)

Lúa

Ngô (bắp)

Tính an toàn

Với môi trường
• Độ độc (WHO): III
• LD50 (qua miệng chuột): > 2.000 mg/kg
• LD50 (qua da chuột): > 2.000 mg/kg
• LD50 (qua mũi chuột): > 2.06-5.17 mg/l, 4 giờ
• Không kích thích qua mắt và da thỏ
• LD50 (cá chép): 4,2 mg/l, 96 giờ
• LD50 (cá hồi vân): 1,7 mg/l, 96 giờ
• LC50 (phiêu sinh vật) 1,1 mg/l, 48 giờ
• Không gây tác động lâu dài cho sinh vật và môi trường.
• Thời gian cách ly: 5-10 ngày
• Thời gian giữa 2 lần phun: 7 – 14 ngày
• Sản phẩm phù hợp với chương trình IPM.

Với cây trồng:
• An toàn cao cho cây trồng khi phun xịt.
• Tuân thủ theo nguyên tắc an toàn khi xử lý thuốc.

Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

 • Từ 2006-2010, tại Việt Nam, trong số 16 thí nghiệm nội bộ của Syngenta để đánh giá hiệu lực của Amistar Top 325SC trên lúa, có 14 thí nghiệm cho năng suất vượt trội hơn so với tập quán nông dân (TQND) chiếm 87,5% và năng suất bình quân khác biệt giữa 2 nghiệm thức là 328 kg/ha, tăng 6,6%.

  Kết quả chứng minh Amistar Top 325SC trừ tốt 4 loại bệnh quan trọng trên lúa.

   

  Thí nghiệm chứng minh hiệu lực của Amistar Top 325SC tác động lên 03 lá trên cùng, giúp lá được bảo vệ xanh, khỏe.

  Thí nghiệm chứng minh Amistar Top 325SC mang lại 02 giá trị quan trọng cho cây lúa “Năng suất - Chất lượng”.

   

 • Amistar Top 325SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, diệt tế bào nấm bệnh bằng 2 cách:
  - Ngăn cản sự hình thành năng lượng ATP ở ty thể (năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của nấm bệnh).
  - Ức chế sinh tổng hợp Ergosterol (thành phần cấu trúc nên màng tế bào).

  Ngăn cản sự hô hấp của nấm bằng cách chận đứng sự vận chuyển điện tử sinh năng lượng ở ty thể

  Cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol