Amistar Top 325SC

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký:
205/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
250ml
100ml
10ml
Thành phần:
200g/L
Azoxystrobin
125g/L
Difenoconazole
Dạng thuốc:
SC (Huyền Phù Đậm Đặc)
Cơ chế tác động:
Amistar Top 325SC diệt tế bào nấm bệnh bằng hai cách:
(1) Ngăn cản sự hình thành (ATP) ở ty thể ( năng lượng được cung cấp cho hoạt động sống của tế bào nấm bệnh)
(2) Ức chế tổng hợp Ergosterol ( thành phần cấu trúc nên màng tế bào nấm bệnh)