Filia 525SE

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký:
145/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
250ml
100ml
20ml
Thành phần:
400g/L
Tricyclazole
125g/L
Propiconazole
Dạng thuốc:
SE (Huyền Phù Đậm Đặc)
Cơ chế tác động:
Filia 25SE là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, phòng và trị bệnh đạo ôn hiệu quả trên cây lúa thông qua cơ chế tác động kép độc đáo:
(1) Phòng bệnh: ức chế bào tử nảy mầm (bào tử nấm bệnh không hình thành được đĩa áp xâm nhiễm) và ngăn ngừa hình thành và phát tán bào tử thông qua quá trình can thiệp vào sự tổng hợp Melanin.
(2) Trị bệnh: ức chế sự tổng hợp Ergosterol, nấm bệnh không hình thành được màng tế bào, chúng sẽ chết trong quá trình xâm nhiễm, đồng thời hạn chế sự hình thành và phát tán bào tử nấm bệnh mới.
Where to buy