Giải pháp trên cây rau

MaxVeg - Giải pháp tích hợp toàn diện, chú trọng đến việc chăm sóc cây khoẻ, giúp trực tiếp giải quyết những khó khăn trong quá trình canh tác cây cà chua. Qua đó, nhà nông sẽ đạt được năng suất, chất lượng và lợi nhuận cao hơn.

 Giải pháp quản lý các đối tượng gây hại chính trên cây cà chua với các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả kiểm soát dịch hại nhưng rất an toàn cho môi trường sinh thái.

 HIểu rõ đặc tính nông học và nhận dạng đúng các đối tượng gây hại chính trên dưa hấu sẽ giúp nhà nông tự tin và quản lý tốt đồng ruộng của mình, tối đa hoá năng suất ruộng dưa.

Giải pháp MaxVeg

Giải pháp tích hợp toàn diện, chú trọng chăm sóc cây khoẻ và 1 chế độ canh

Giải pháp trên cà chua

Quản lý dịch hại cà chua với các nông dược có tính an toàn và hiệu quả cao

Giải pháp trên dưa hấu

Giải pháp hữu hiệu từ sự kết hợp giữa nông dược và hạt giống chất lượng cao