Việt Nam

You are here

Nông học cây trồng

Cây lúa

Ở Việt Nam, lúa là cây lương thực chính, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển...

Cây ngô (bắp)

Cây ngô được canh tác khắp các vùng trên cả nước. Tuy việc canh tác ngô không quá phức...

Cây trồng đặc biệt

Cây trồng đặc biệt (lâu năm) bao gồm rất nhiều loại cây ăn trái như xoài, cây có múi...

Cây trồng đặc biệt (hàng năm)

Cây trồng đặc biệt ngắn ngày bao gồm các loại cây đậu phộng (lạc), đậu nành (đậu tương...

Cây rau

Cây rau giữ vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của con người. Do tính chất...