Hạt giống

Hạt giống ngô lai F1 và hạt giống ngô lai biến đổi gen của Syngenta với đặc tính chống chịu tốt, thích nghi cao với điều kiện địa phương... giúp phát huy tối đa tiềm năng năng suất của giống.

Các loại hạt giống lúa lai 3 dòng của Syngenta từ lâu là người bạn của nhiều bà con nông dân trồng lúa trên cả nước. Syngenta đang tập trung nghiên cứu, tuyển chọn để có thể đưa nhanh các thế hệ lúa lai mới có năng suất cao, chống chịu tốt cùng chất lượng ăn ngon vào thị trường Việt Nam thời gian tới.