Giải pháp trên cây lúa

GroMore - Giải pháp tích hợp trên cây lúa đã chứng minh ưu thế vượt trội so với tập quán canh tác truyền thống của nông dân thông qua nhiều thí nghiệm trên cả nước, năng suất và lợi nhuận tăng thêm 10%, tương đương 4 triệu đồng/ha.

Bên cạnh bộ sản phẩm hoàn thiện của Syngenta trong giải pháp GroMore, các sản phẩm Anvil 5SC, Nevo 330EC, Voliam Targo 063SC cũng là lựa chọn rất tốt tuỳ thuộc vào tập quán canh tác đặc thù của nhà nông ở từng địa phương.

Giải pháp Amistar Top

Xanh lá oằn bông, nhà nông sung túc. Chất lượng vượt trội, hiệu quả đã được chứng

Giải pháp Filia TiltSuper

Hạt vàng săn chắc - Vụ mùa bội thu. Giải pháp quản lý hiệu quả bệnh hại trên lúa.

Giải pháp GroMore®

GroMore - Giải pháp tích hợp trên cây lúa của Syngenta