Việt Nam

You are here

Phim khuyến nông

Ở Thư viện Phim khuyến nông, chúng ta sẽ được tham khảo những thông tin bổ ích và thú vị. Đó không chỉ là những hình ảnh trực quan sinh động mà còn là những kiến thức khoa học phong phú từ các Nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, những thông tin về các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, các kinh nghiệm quý từ các nhà nông tiên phong được trải nghiệm qua thực tế sản xuất

Chương trình Syngenta và Tôi

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ Sofit 300EC

Kinh nghiệm nông dân sử dụng Amistar Top - Filia - Tilt Super

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Nevo 330EC

Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus 312.5FS - Sofit 300EC Kinh nghiệm nông dân sử dụng kết hợp Filia 525SE - Virtako 40WG
   
Kinh nghiệm nông dân sử dụng Reflect Xtra    
Xem thêm

 

Phim quảng cáo sản phẩm 

    

    

    

Phim quảng cáo Cruiser Plus

Phim quảng cáo sản phẩm Filia 

Phim quảng cáo sản phẩm Ridomil Gold

Phim quảng cáo sản phẩm Anvil

Phim quảng cáo sản phẩm Tilt Super

Phim quảng cáo sản phẩm Chess

Phim quảng cáo sản phẩm Match

Reflect Xtra - Nâng Tầm Gạo Việt

Tilt Super - Hạt Vàng Sáng Chắc,
Vụ Mùa Bội Thu

 

Amistar Top - Xanh Lá Oằn
Bông, Nhà Nông
Sung Túc

Anvil Sức Sống Xanh

 

 Xem thêm