You are here

Cây điều

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĐIỀU

Việt Nam là nước xuất khẩu nhân điều đứng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, chất lượng hạt điều nước ta vẫn chưa cao, giá bán thấp. Vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là người nông dân cần được trang bị tốt về quy trình canh tác và giải pháp bảo vệ thực vật hợp lý hiệu quả.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐIỀU TẠI VIỆT NAM

 • Cây điều có tên khoa học: Anacardium occidentale L.
  • Họ: Anacardinaceae.
  • Bộ: Rutales.
 • Nguồn gốc: Brazil (Vùng Nam Mỹ)
 • Có 50 quốc gia phát triển cây điều trên thế giới.
 • Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam tính đến năm 2013.
  • Việt Nam có trên 450 ngàn ha điều.
 • Sản lượng điều Việt Nam: 400 ngàn/ha/năm (2013)

Hình: Bản đồ phân bố vùng trồng điều chính tại Việt Nam