Cây lúa

Lúa

KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA Từ năm 2014, bằng “Giải pháp Tích hợp”, Syngenta đã cung cấp cho nhà nông Việt Nam 1 quy trình chăm sóc cây lúa hoàn chỉnh, không chỉ về các giải pháp sử dụng thuốc hóa học an toàn và hiệu quả mà còn cả 1 chế độ canh tác hợp lý nhằm tối ưu năng suất cho cây lúa, nâng cao thu nhập cho nhà nông.


1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA Ở VIỆT NAM

Lúa

 

Cây lúa có tên khoa học Oryza sativa, thuộc họ Poaceae.

Tại Việt Nam:

Diện tích trồng lúa: 7,2 triệu ha/năm (2013) (*)

Năng suất bình quân: 6,0-6.5 T/ha (*)

Sản lượng lúa: 44,1 triệu T/năm (2013) (*)

 

 

 

 

(*) Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2013

2. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU LÚA GẠO Ở VIỆT NAM (2003-2013) (**)Bảng: Sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam (2003-2013).

(**) Báo cáo thường niên hàng lúa gạo Việt Nam 2013 và triển vọng 2014. Bộ NN & PTNT Việt Nam, năm 2013.