Cây trồng đặc biệt (hàng năm)

Cây trồng đặc biệt ngắn ngày với rất nhiều loại cây trồng có giá trị dinh dưỡng lẫn giá trị kinh tế cao như đậu phộng (lạc), đậu nành (đậu tương), khoai tây, mè, bông vải...

Trong canh tác các loại cây trồng này, để có thể đạt được hiệu quả cao, nhiều vấn đề về các đặc tính nông học, các khâu quan trọng trong kỹ thuật canh tác, quản lý dịch hại... nhà nông cần am hiểu và đặc biệt quan tâm.

Với nhiều kiến thức nông học được cập nhật mới nhất và các biện pháp canh tác tiên tiến... sẽ giúp người nông dân dễ dàng đạt được thành công trong sản xuất. 

Đậu phộng

Cây đậu phộng (lạc)

Có giá trị kinh tế cao, thích hợp những vùng đất có thành phần cơ giới nhẹ.

Cây khoai tây

Cây trồng lấy củ, tương đối khó trồng nhưng cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Cây đậu nành (đậu tương)

Cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp với nhiều vùng đất khác nhau.