Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK6101

Last updated:
30.03.2022
Cây trồng: 

Ngô

NK6101 - Siêu ổn định. Đỉnh năng suất
Đặc tính giống:
'- Hạt dạng đá, màu vàng cam
- Chống nảy mầm trên bắp
- Thích hợp treo đèn
- Năng suất cao, ổn định
- Sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, sạch bệnh, độ đồng đều cao
Thời vụ và vùng canh tác:
- Giống NK6101 được công nhận các vụ, vùng trồng ngô Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Miền Bắc: Giống có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Xuân và vụ Đông (nên xuống giống trước ngày 25/09)
- Miền Nam: Giống có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Hè Thu (vụ 1), Thu Đông (vụ 2) và Đông Xuân (nên xuống giống trước ngày 20/12)