Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK4300

Last updated:
10.11.2016
Cây trồng: 

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG

- Cây con khỏe, sinh trưởng mạnh, chống đổ tốt.  

- Thích hợp treo đèn ở vùng miền núi phía Bắc.

- Lá bi bao kín bắp.

- Bắp to, cùi nhỏ kết hạt tốt, đóng múp đầu.

- Dạng hạt nữa đá, màu vàng cam đẹp.

- Thích nghi rộng.

- Tích trữ sau thu hoạch tốt.

- Năng suất cao đạt 8-12 tấn /ha

ƯU THẾ VƯỢT TRỘI

- Năng suất cao, ổn định.

- Cứng cây chịu hạn.

- Thích hợp “treo đèn”.

THỜI GIAN SINH TRƯỞNG

Thời gian sinh trưởng 105-115 ngày (miền Bắc).