Việt Nam

You are here

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK7328 Bt/GT

Last updated:
30.03.2022
Cây trồng: 

Ngô

NK7328Bt/GT - Vô địch sinh khối, Vô đối năng suất
Đặc tính giống:
'- Thừa hưởng ưu điểm vượt trội từ giống nền NK7328
- Cứng cây, chống đổ tốt.
- Chống chịu tốt với nhiều loại sâu bệnh hại như là bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, bộ lá xanh bền đến khi thu hoạch. 
- Thích nghi rộng, dễ canh tác, cho năng suất hạt, năng suất sinh khối và hiệu quả kinh tế cao.
- Công nghệ Agrisure kháng sâu đục thân
- Có xử lý Cruiser bảo vệ cây con, không lo sâu xám.
Thời vụ và vùng canh tác:
- Giống NK7328Bt/GT được công nhận các vụ, vùng trồng ngô có áp lực cao về sâu đục thân  ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, Đồng Bằng Sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Miền Bắc: Giống có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Xuân và vụ Đông (nên xuống giống trước ngày 25/09)
- Miền Nam: Giống có thời gian sinh trưởng 100-105 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Hè Thu (vụ 1), Thu Đông (vụ 2) và Đông Xuân (nên xuống giống trước ngày 20/12)