Việt Nam

You are here

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK67 Bt/GT

Last updated:
30.03.2022
Cây trồng: 

Ngô

NK67Bt/GT - Từng hạt nặng trĩu
Đặc tính giống:
'- NK67Bt/GT là giống ngô lai đơn F1 biến đổi gen từ giống nền NK67
- Hạt đá, nặng ký, màu hạt đẹp, kết hạt tốt, năng suất cao
- Sinh trưởng và phát triển khỏe, thích nghi rộng
- Công nghệ Agrisure kháng sâu đục thân
- Có xử lý Cruiser bảo vệ cây con, không lo sâu xám.
Thời vụ và vùng canh tác:
- Giống NK67Bt/GT được công nhận các vụ, vùng trồng ngô có áp lực cao về sâu đục thân ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, Đồng Bằng Sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Miền Bắc: Giống có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Xuân và vụ Đông (nên xuống giống trước ngày 25/09)
- Miền Nam: Giống có thời gian sinh trưởng 100-105 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Hè Thu (vụ 1), Thu Đông (vụ 2) và Đông Xuân (nên xuống giống trước ngày 20/12)