Việt Nam

You are here

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK4300 Bt/GT

Last updated:
30.03.2022
Cây trồng: 

Ngô

NK4300Bt/GT - Cây khỏe bắp to, Không lo gì hạn
Đặc tính giống:
'- Thừa hưởng ưu điểm vượt trội từ giống nền NK4300
- Hạt đá, màu sắc hạt đẹp, lá bi bao kín
- Giống có khả năng thích nghi rộng, chịu hạn và chống đổ tốt
- Bắp to, kết hạt tốt, năng suất cao
- Công nghệ Agrisure kháng sâu đục thân
- Có xử lý Cruiser bảo vệ cây con, không lo sâu xám.
Thời vụ và vùng canh tác:
- Giống NK4300Bt/GT được công nhận các vụ, vùng trồng ngô có áp lực cao về sâu đục thân  ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ.
- Giống có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Xuân và vụ Đông (nên xuống giống trước ngày 25/09)