Việt Nam

You are here

Giống ngô lai F1 NK6253

Last updated:
30.03.2022
Cây trồng: 

Ngô

NK6253 - Năng suất đỉnh cao, siêu sao tách hạt
Đặc tính giống:
'- Cứng cây, rễ chân kiền khỏe, chống đổ tốt
- Bắp đều, tỷ lệ tách hạt cao
- Năng suât vượt trội
- Lá bi bao kín, hạn chế mọt gây hại, chống chịu bệnh thối bắp, phù hợp với tập quán treo đèn
- Bảo quản lâu, chủ đầu tư ưa chuộng
Thời vụ và vùng canh tác:
- Giống NK6253 được công nhận các vụ, vùng trồng ngô Trung du miền núi phía Bắc, Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Miền Bắc: Giống có thời gian sinh trưởng 110-117 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Xuân và vụ Đông (nên xuống giống trước ngày 25/09)
- Miền Nam: Giống có thời gian sinh trưởng 95-102 ngày, thích hợp gieo trồng các vụ Hè Thu (vụ 1), Thu Đông (vụ 2) và Đông Xuân (nên xuống giống trước ngày 20/12)