Score 250EC

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Số đăng ký:
204/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói:
50ml
10ml
Thành phần:
250g/L
Difenoconazole
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
Cơ chế tác động
Chi tiết:
Tác động tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh).